Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Phòng Tổ Chức - Hành Chính Quản Trị

(09/03/2011)

1. Chức năng và nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý các mặt công tác về tổ chức, hành chính, công tác bố trí nhân sự, các chế độ chính sách quản lý lao động, tiền lương và công tác thi đua khen thưởng viên chức, nhân viên. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức, tuyển dụng, sử dụng viên chức và thực hiện việc đánh giá viên chức hàng năm;

Giúp Hiệu trưởng các mặt công tác về quản trị, về đời sống ăn, ở, đi, lại, y tế và các dịch vụ xã hội khác trong nhà trường. T chức thực hiện các mặt công tác hành chính, quản trị, công tác văn thư lưu trữ, công tác lễ tân và khánh tiết và bảo vệ trường;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, các trang thiết bị tại các phòng làm việc, Hội trường, phòng họp, thư viện, ký túc xá.

Tổ chức thực hiện thi đua khen thưởng, các chính sách chế độ quyền lợi đối với viên chức, nhân viên do Nhà nước quy định;

         Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Thông tin nhân sự phòng:

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Hình ảnh

1

Trương Thị Trúc Loan

Trưởng phòng

Ths. Quản lý giáo dục

2

Ngô Thị Ngọc Hoa

Phó Trưởng phòng

Ths. Kinh tế Luật

 

3

Khưu Thùy Oanh Viên chức Cử nhân kế toán

4

Huỳnh Thị Hồng Vân

Văn thư

Cử nhân

Luật

 

 

5

Trương Trung Hưng

Nhân viên

 

 

6

Phan Thị Tịnh

Nhân viên

 

 

 

7

Trần Thị Tỵ

Nhân viên

 

 

 

8

Đặng Văn Dương

Nhân viên

 

 

 

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn