Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Giới Thiệu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

(29/06/2020)

GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG

Nhiệm kỳ 2019-2022

I. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

- Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang nhiệm kỳ 2019-2022 được công nhận theo Quyết định số 272-QĐ/TĐTN-BTCKT, ngày 17 tháng 1 năm 2020.

- Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang nhiệm kỳ 2019-2022 có 17 đồng chí.

Trần Thị Hữu Hạnh

Bí thư Đoàn trường

Lưu Trung Hiếu

Phó Bí thư thường trực Đoàn trường

Chủ nhiệm UBKT

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thư Đoàn trường

Nguyễn Viết Trung

Ủy viên thường vụ Đoàn trường

Huỳnh Hải Đăng

Ủy viên thường vụ Đoàn trường

II. Vị trí, vai trò của Đoàn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu và rèn luyện theo lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, góp phần xây dựng nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Đoàn thanh niên, là một thành viên của hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, cùng các tổ chức chính trị khác: Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh,...

Đoàn thanh niên trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang.

III. Chức năng của Đoàn.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang là môi trường giáo dục, rèn luyện, định hướng giá trị cho học sinh, sinh viên, ĐVTN theo lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, là môi trường để thanh niên thực hành dân chủ, công bằng, bình đẳng xã hội và nhân đạo chân chính.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang là nguồn bổ sung quan trọng nhất, đảm bảo cho sự phát triển vững chắc của Đảng. Mặt khác, Đoàn là đội quân xung kích cách mạng của Đảng với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", góp phần thực hiện những đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời Đoàn là lực lượng quan trọng trong bảo vệ và xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

-Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang là tổ chức Đoàn là của thanh niên tiên tiến, vì quyền dân chủ của thanh niên và vì lợi ích chính đáng của thanh niên.

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 4)    1 2 3 4
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn