Hotline: (0297).3.814.946
Bản tin
Thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn "Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn".
Giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1. Xung kích <> 1. Phát ngôn không đúng
Thực hiện kế hoạch số 109 KH/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Kết luận số 03 KL/TWĐTN ngày 26/9/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về việc Tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”
CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/05/1980-19/05/2014) Đoàn trường phối hợp với phòng CT- HSSV trường Cao đẳng nghề kiên giang tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “ Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.
Kế hoạch tổ chức Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca năm 2014
Điều lệ Tổ chức giải bóng đá mini nam, nữ 5 người cấp đoàn trường chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2014và ngày giải phóng miền nam 30/04/1975 – 30/4/2014
Tổ chức giải bóng đá mini nam, nữ 5 người cấp đoàn trường chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2014 và ngày giải phóng miền nam 30/04/1975 – 30/4/2014
Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Chủ điểm công tác Đoàn tháng 6/2013 “Vì biển đảo quê hương - Vì đàn em thân yêu”
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2012
Hướng dẫn bình chọn danh hiệu " Người thợ trẻ giỏi" Toàn quốc lần thứ IV năm 2013
(_page 1 _in 2)    1 2
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn