Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường

(25/02/2011)

  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn