Hotline: (0297).3.814.946
Thông báo
Kết quả thi tốt nghiệp môn thi lý thuyết nghề và thực hành nghề, niên khóa 2009 - 2011
Lịch thi kết thúc môn học (đợt 1) học kỳ 1 năm học 2010 - 2010 các lớp: CBTS, CKCG, CKĐL, Điện, KT-DL, LTTH, Xây dựng.
Lịch thi tốt nghiệp môn thi Lý thuyết nghề, thực hành nghề lớp XDA2-K7.TH Niên khóa: 2009-2011.
Lịch thi tốt nghiệp các lớp ĐXA1-K7, LRA1 - K7, LRA2 - K7, XDA1-K7 , CNA1- K7, CBA1- K7 niên khóa: 2009 - 2011
Lịch học và thi cấp giấy phép lái xe 2 bánh hạng A1 khóa 10, 11, 12, 13, 14,15 tháng 05 và tháng 06/2011.
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn