Hotline: (0297).3.814.946

Văn bản - Biểu mẫu

(24/06/2011)

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Một số từ viết tắt:

  + BLĐTBXH: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

  + SLĐTBXH: Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

  + BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  + BNV: Bộ Nội vụ

  + TT: Thông tư

  + TTLT: Thông tư liên tịch

  + QĐ: Quyết định

   + NĐ: Nghị định

Stt Số văn bản Loại Tên Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 09 TT Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề 27/06/2008 BLĐTBXH
2 30 TT Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề 29/09/2010 BLĐTBXH
3 31 TT Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề 08/10/2010 BLĐTBXH
8 62 Việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề 04/11/2008 BLĐTBXH
9 14 Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy 24/05/2007 BLĐTBXH
10 08 Ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề 26/03/2007 BLĐTBXH
13 01 TT Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 19/01/2011 BNV
16 54 Về việc phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 04/07/2011 Chính phủ


 

  + Xem tất cả
  Video giới thiệu trường
  Thư viện ảnh
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn