Hotline: (0297).3.814.946
Lịch công tác tuần
Lịch công tác tuần 4 tháng 07 năm 2011
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG Từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2011
Lịch công tác tuần 2 tháng 07 năm 2011 của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn