Hotline: (077).3.814.946

Lịch công tác tuần
Lịch công tác tuần 4 tháng 07 năm 2011
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG Từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2011
Lịch công tác tuần 2 tháng 07 năm 2011 của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn
Thống kê truy cập
Online 6
Tổng truy cập 3818811
Copyright © 2010 - 2015, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (077).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (077).3.814.946
Email: info@caodangnghekg.edu.vn