Hotline: (0297).3.814.946
Thông báo khác
Sáng kiến kinh nghiệm và cách viết như thế nào?
Ngày 19 tháng 01 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã ký ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn