Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Ban Giám Hiệu

(28/03/2014)

Th.S Nhan Thanh Liêm
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: ntliem@caodangnghekg.edu.vn
Th.S Nguyễn Văn Thặng
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Email: nvthang@caodangnghekg.edu.vn
Th.S Hồ Thu Hằng
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Email: hthang@caodangnghekg.edu.vn

  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn