Cơ sở vật chất và Danh mục thiết bị đào tạo

(18/10/2020)

1. Cơ sở vật chất năm 2021 XEM CHI TIẾT

2. Danh mục thiết bị đào tạo năm 2021 XEM CHI TIẾT

  + Xem tất cả
  Video giới thiệu trường
  Thư viện ảnh
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn