Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH TRƯỜNG HỌC

(19/09/2020)

BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH TRƯỜNG HỌC

- Năm 2023 -> XEM

- Năm 2022 -> XEM

- Năm 2021 -> XEM

- Năm 2020 -> XEM

- Năm 2019 -> XEM

- Năm 2018 -> XEM

  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn