Hotline: (0297).3.814.946

Giới Thiệu Phòng Đào Tạo

(18/02/2011)

A.   Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Đào tạo - Tuyển sinh tham mưu cho Ban Giám hiệu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý  hoạt động đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang.

2. Nhiệm vụ

a) Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

b) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

B. Tổ chức nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email (@caodangnghekg.edu.vn)

1

Trương Thị Trúc Loan

Trưởng phòng

Phụ trách chung

tttloan

2

Nguyễn Văn Hằng

Phó Trưởng phòng

Phụ trách kế hoạch đào tạo, chương trình, giáo trình

nvhang

3

Trần Mỹ Dung

Chuyên viên

Thực hiện công tác tuyển sinh,  cấp phát bằng

tmdung

5 Danh Thanh Thúy

Chuyên viên

dtthuy

6 Nguyễn Thị Hồng Hà Chuyên viên

nthha

7 Đỗ Anh Thư Thư viện

dathu

 

C.   Thông tin liên hệ:

-         Điện thoại: 02973.926.936

-         Địa chỉ: Nhà Hiệu Bộ - Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, 1022 Nguyễn Trung Trực – P. An Hòa – TP. Rạch Giá – Kiên Giang

  + Xem tất cả
  Video giới thiệu trường
  Thư viện ảnh
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn