Hotline: (0297).3.814.946

Phòng Kế Toán Tài Chính

(18/02/2011)

A.   Chức năng và nhiệm vụ:

          1.Chức năng:

            - Phòng kế toán tham mưu cho Ban Giám Hiệu về lập kinh phí các nguồn đào tạo dài hạn, ngắn hạn, liên kết. Lập dự toán thu chi các ngành nghề đào tạo của trường.        

          2. Nhiệm vụ:

           - Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

          + Lập dự toán thu-chi các ngành nghề đào tạo dài hạn và liên kết

          + Cân đối các nguồn thu –chi của trường.

          + Lập báo cáo quyết toán các nguồn cuối năm.

          + Quản lý các nguồn thu như học phí và các nguồn thu từ các lớp liên kết.

          + Lập dự toán xin cấp kinh phí hàng năm

          + Thanh toán và quyết toán các nguồn: Khoán chi, không khoán chi, nguồn thu học phí và nguồn liên kết đào tạo các ngành.

           - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.   

B. Tổ chức nhân sự:

STT

Họ Và tên

Chức Vụ

Điện thoại

Email

(@caodangnghekg.edu.vn)

1

Lê Trần Như Thủy

TP. Kế toán – tài chính

0917277514

ltnthuy

2

Khưu Thùy Oanh

Kế toán thanh toán

0978070076

ktoanh

3

Dương Thị Thu Hằng

Kế toán thu

0983231131

dtthang

4

Trần Thị Kim Yến

Thủ Quỹ

0984947479

ttkyen-k

C.Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Khu A - Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang - 1022 Nguyễn Trung Trực – Phường An Hòa – TP.Rạch giá – Kiên Giang

- Điện thoại: 0773.816.865

- Fax           : 0773.814.946

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn