Hotline: (0297).3.814.946

Phòng Công tác HS - SV

(18/02/2011)

I. NHIỆM VỤ

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý và giáo dục học sinh, sinh viên theo qui chế học sinh, sinh viên; thực hiện các chế độ chính sách học theo qui định hiện hành;

2. Thực hiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động và rèn luyện của học sinh, sinh viên trong suốt khóa học; công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, giáo dục nghề nghiệp có liên quan đến học sinh, sinh viên;

3. Tư vấn học tập, nghề nghiệp và việc làm cho học sinh, sinh viên;

4. Quản lý công tác y tế trường học và ký túc xá;

5. Phối hợp với đoàn thể tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và hoạt động xã hội khác;

6. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

(@caodangnghekg.edu.vn)

Ghi chú

 

 

1

Nguyễn Thị Thanh

Trưởng phòng

ntthanh

0977110671

 

2

Trần Thị Hữu Hạnh

Chuyên viên

tthhanh

0946780348

 

 

3

Lâm Hoàng Châu

Nhân viên hợp đồng

 

 

4

Dương Thị Thu Hằng

Nhân viên

dtthang

0983231131

 

5

Vũ Văn Đoàn

Nhân viên hợp đồng Y tế

vvdoan

0913819966

 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Điện thoại: 077.3928161

- Địa chỉ: Khu A, Trường cao đẳng nghề Kiên Giang, 1022 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Gía, Kiên Giang

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn