Hotline: (0297).3.814.946

Nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm - Hệ trung cấp

(17/03/2011)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ 

Tên nghề: Chăn nuôi gia súc gia cầm
Mã nghề: 40620601
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương; (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo Qui định của Bộ Giáo dục-Đào tạo)
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 24
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng Trung cấp nghề


 I. Mục tiêu đào tạo:
      Chương trình đào tạo trung cấp nghề “Chăn nuôi gia súc gia cầm” nhằm tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ trung cấp nghề làm việc trong ngành chăn nuôi thú y.
Hoàn thành chương trình đào tạo này người học có khả năng sau:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức: Hiểu đuợc kiến thức cơ bản về:
    + Mô tả được công việc chăn nuôi thú y đối với loài vật nuôi.
    +Trình bày được việc chọn con giống, chăm sóc nuôi dưỡng các loài vật nuôi. Chuẩn đoán phòng và trị được bệnh gia súc gia cầm
    +Ứng dụng kĩ thuật chuyên môn vào việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc gia cầm
-Kỹ năng:
    +Thực hiện được việc chọn giống chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc gia cầm.
    +Sử dụng được các dụng cụ thiết bịchăn nuôi thú y và sử dụng được vacxin để phòng và trị bệnh gia súc gia cầm đạt hiệu quả cao.
2. Chính trị,  đạo đức:
    + Chấp hành chủ trư­ơng đường lối của Đảng và chính sách Pháp luật của Nhà nước đối với nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm
    + Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất chăn nuôi và đảm bảo môi trường sinh thái.
    + Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật, và tác phong công nghiệp, có sức khỏe tốt
3. Cơ hội việc làm:
     Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề chăn nuôi gia súc gia cầm có thể làm việc tại: trang trại nông hộ, doanh nghiệp chăn nuôi tư nhân hoặc nhà nước, trung tâm khuyến nông , trung tâm giống gia súc gia cầm, cơ sở sản xuất thức ăn và cơ sở truyền giống gia súc gia cầm.

II. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học
- Thời gian khóa học: 2 năm
- Thời gian học tập: 90 tuần
- Thời gian thực học: 2570 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô-đun và thi tốt nghiệp: 200 giờ  (Trong đó thi tốt nghiệp: 30 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ
- Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề: 2360 giờ
  + Thời gian học bắt buộc: 1740 giờ;         Thời gian học tự chọn: 620 giờ      
  + Thời gian học lý thuyết: 945 giờ;         Thời gian học thực hành: 1532 giờ

III. Danh mục môn học, mô đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bố chương trình

Mã môn, Mô Đun

 

Tổng số

Lí thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

 Chính trị

30

22

6

2

MH 02

 Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

 Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

 Giáo dục quốc phòng -An ninh

45

28

13

4

MH 05

 Tin học

30

13

15

2

MH 06

 Tiếng anh

60

30

25

5

II

 Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buột

1740

652

1031

57

II.1

 Các môn học kỹ thuật cơ sở

390

243

130

17

MH 07

 Giải phẩu, sinh lý gia sỳc gia cầm

120

75

40

5

MH 08

 Thức ăn chăn nuôi

90

56

30

4

MH 09

 Giống gia súc gia cầm

90

56

30

4

MH 10

 Dược lý thú y

90

56

30

4

II.2

 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1350

409

901

40

MH 11

 Chăn nuôi lợn

90

27

60

3

MH 12

 Chăn nuôi trâu bò

90

27

60

3

MH 13

 Chăn nuôi gia cầm

90

27

60

3

MH 14

 Nội chẩn gia súc

75

23

50

2

MH 15

 Vi sinh truyền nhiễm

90

27

60

3

MH 16

 Ký sinh trùng

75

23

50

2

MH 17

 Ngoại sản gia súc

75

23

50

2

MĐ 18

 Kiểm tra chuồng trại

75

23

50

2

MĐ 19

 Chuẩn bị thức ăn

75

23

50

2

MĐ 20

 Chuẩn bị nước uống

75

23

50

2

MĐ 21

 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị chăn nuôi

75

23

50

2

MĐ 22

 Nhận con giống

75

23

50

2

MĐ 23

 Nuôi dưỡng gia súc gia cầm

90

27

60

3

MĐ 24

 Chăm sóc nuôi dưỡng gia súc gia cầm

90

27

60

3

MĐ 25

 Phòng bệnh gia súc gia cầm

70

21

47

2

MĐ 26

 Điều trị bệnh gia súc gia cầm

70

21

47

2

MĐ 27

 Tiêu thụ sản phẩm

70

21

47

2

III

 Tên môn học, mô đun tự chọn

620

187

414

19

MH 28

 Chăn nuôi dê

100

30

67

3

MH 29

 Chăn nuôi thỏ

100

30

67

3

MĐ 30

 Ấp trứng gia cầm

150

45

100

5

MĐ 31

 Phối giống nhân tạo bò

120

37

80

3

MĐ 32

 Phối giống nhân tạo heo

150

45

100

5

 

 Tổng cộng:

2570

945

1532

93

  

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn