Chương trình đào tạo
* Mục tiêu Đào tạo: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng
+ Phân loại được nguyên liệu thủy sản theo loài, chất lượng và cỡ;
+ Thực hiện được công việc bảo quản tươi, sống nguyên liệu thuỷ sản đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật cho từng loại nguyên liệu;
Chương trình đào tạo trung cấp nghề “Nuôi trồng thủy sản nước mặn nước lợ” nhằm tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ trung cấp nghề làm việc trong ngành nuôi trồng thủy sản.
Kiến thức: + Nhận dạng và gọi tên được các loài động vật thuỷ sản có giá trị kinh tế bằng tiếng Việt. Nêu được thành phần, tính chất của nguyên liệu thuỷ sản và những biến đổi chính của nguyên liệu thuỷ sản sau khi chết;
+ Hiểu và trình bày được nguyên lý của các phương pháp bảo quản sống, tươi nguyên liệu thuỷ sản. Nêu được nguyên tắc bảo quản vận chuyển nguyên liệu thuỷ sản sống, tươi;
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn