Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946
Ngành nghề đào tạo
* Mục tiêu Đào tạo: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng
+ Phân loại được nguyên liệu thủy sản theo loài, chất lượng và cỡ;
+ Thực hiện được công việc bảo quản tươi, sống nguyên liệu thuỷ sản đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật cho từng loại nguyên liệu;
Chương trình đào tạo trung cấp nghề “Nuôi trồng thủy sản nước mặn nước lợ” nhằm tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ trung cấp nghề làm việc trong ngành nuôi trồng thủy sản.
Làm việc tại các trang trại chăn nuôi nông hộ, doanh nghiệp chăn nuôi tư nhân hoặc Nhà nước, trung tâm khuyến nông, trung tâm giống gia súc gia cầm, các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở truyền giống gia súc và cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương về chăn nuôi.
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn