Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ MÁY TÍNH

(18/01/2013)

1.     CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng các nghề thuộc lĩnh vực chuyên môn Điện - Điện tử máy tính theo quy định và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

Đề xuất mở mới và duy trì các nghề đào tạo thuộc lĩnh vực điện – điện tử máy tính.

Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm; hợp tác với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan về việc liên hệ và tổ chức cho sinh viên đi thực tập, trải nghiệm thực tế;

Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn;tổ chức dự giờ, hội giảng, thi - kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảngviên thuộc khoa.

Biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu phục vụ dạy học. Phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học.

Đề xuất mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và các thiết bị khác theo quy định.

Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định; làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành.

Phối hợp với Phòng công tác HSSV và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, giáo dục HSSV, công tác giáo viên chủ nhiệm.

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội, phối hợp với phòng, trung tâm trong việc đánh giá kỹ năng nghề cho cho người lao động, thực hiện kế hoạch chung của nhà trường về tuyển dụng, đào tạo.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

TT

Họ và tên

Số ĐT di động

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Hình thẻ

1

Đặng Ngọc

Toàn

0949973399

Trưởng khoa

ThS. Kỹ thuật điện

2

Nguyễn Cơ

Thạch

0987276345

Trưởng bộ môn 

ThS. Kỹ thuật điều khiểnvà tự động hóa

3

Bông Hoàng

Quân

0945626549

Trưởng bộ môn

 

ThS. Hệ thống thông tin

 

 

4 Nguyễn Phước Lộc 09839365449 Giảng viên ThS. Kỹ thuật điện tử

5

Phạm Văn

Lành

0917518880

Giảng viên

ThS. Kỹ thuật điều khiển

và tự động hóa

6

Lê Trung

Kiên

0389372811

Giảng viên

ThS. Kỹ thuật cơ điện tử

7

Nguyễn Hữu

Nhân

0942540154

Giảng viên

ThS. Khoa học máy tính

8

Châu Đăng

Khoa

0939321420

Giảng viên

ThS. Kỹ thuật điều khiển

và tự động hóa

9

Nguyễn Đức

Thái

0939712792

Giáo viên

ThS. Kỹ thuật điện

11

Nguyễn Hoàng

Quân

0917639392

Giảng viên

ThS. Kỹ thuật điện

12

Nguyễn Hữu

Hiểu

0986056065

Giảng viên

ThS. Kỹ thuật điều khiển

và tự động hóa

 
13 Bùi Thị Mỹ Tiên 0942329719 Giảng viên Ths. Khoa học máy tính
14 Nguyễn Ngọc  Thanh 0834757692 Giảng viên

Cử nhân Toán -  Tin học.

- Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

15 Nguyễn Thị Hồng  Nguyên 0949272478 Giảng viên

- Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin.

- Cử  nhân Ngôn ngữ Anh.


Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn