Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Giới thiệu Khoa Xây dựng

(12/03/2013)

1. Chức năng nhiệm vụ: 
 * Đào tạo nghề kỹ thuật xây dựng trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng.
 * Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia  Nề hoàn thiện
* Đánh giá, sát hạch An toàn lao động vệ sinh lao động nghề kỹ thuật xây dựng
2. Thông tin giảng viên thuộc khoa
STT Họ tên  Số điện thoại di động Chức vụ Trình độ chuyên môn Hình ảnh
1 Tô Minh Đoàn 0972.120.110 PT Khoa  Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
 
2 Nguyễn Hữu Hiền 0911.657.229 Giảng viên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
 
3 Nguyễn Hoàng Nhứt 0945.787.882 Giáo viên  Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
5 Lâm Văn Cường 0901.068.526 Giáo viên HĐ Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn