Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Khoa Khoa học cơ bản

(21/01/2013)

1. Chức năng và nhiệm vụ

- Giảng dạy các môn văn hóa nghề và môn chung.

- Thực hiện qui chế đào tạo, qui chế giảng dạy, thực hiện đúng nội dung chương trình, kế hoạch hàng năm của nhà trường phân công.

-Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công. Đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo.

-Quản lý, bảo trì cơ sở vật chất thiết bị theo qui định của Ban Giám Hiệu.

-Quản lý giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng, quản lý đánh giá rèn luyện học sinh hàng năm thuộc các môn văn hóa, môn chung.

- Có kế hoạch đề xuất bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên giảng dạy.

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình giảng dạy.

Với đặc thù của từng môn học Khoa Khoa học cơ bản được phân công giảng dạy học sinh – sinh viên ngay từ năm thứ nhất. Học sinh học các môn văn hóa phổ thông và các môn chung: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Sử, Địa, Chính trị, Pháp luật, Anh văn, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, giáo viên đã xác định, vai trò, vị trí, mục tiêu của từng môn học. Từ đó, đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp với từng ngành nghề.

Theo qui định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các môn văn hóa phổ thông được áp dụng giảng dạy cho hệ Trung cấp (tốt nghiệp lớp 9). Đây là những môn học lý thuyết cơ bản hết sức quan trọng vì nó làm nền tảng, làm cơ sở để học sinh có kiến thức, kỹ năng hỗ trợ cho việc thực hành nghề. Các môn học này không tách rời nhau mà quan hệ mật thiết tác động qua lại cho nhau.

MônToán học giúp đỡ kỹ năng tính toán, tư duy lôgic, linh hoạt, độc lập, sáng tạo.

MônHóa học giúp kỹ năng thao tác với các chất hóa học, giải thích hiện tượng hóa học  thông thường trong lao động sản xuất.

Môn Vật Lý giúp giải thích các nguyên nhân, hiện tượng, nguyên tắc hoạt động của các thiết bị kỹ thuật.

Môn Sinh vật giúp người học hiểu về trao đổi chất, sinh trưởng phát triển, di truyền, tiến hóa, các hiện tượng đang xảy ra ở mọi cấp độ của thế giới sống...

Môn Văn – Tiếng việt là môn nền tảng về kiến thức góp phần tạo nên trình độ văn hóa cơ bản nói – viết trong giao tiếp giúp hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc góp phần hình thành người lao động trong thời đại mới.

Môn Lịch sử là bộ môn khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến con người giúp chúng ta có được góc nhìn chung nhất về một nền văn hóa của đất nước, giúp lí giải các biểu hiện văn hóa. Từ đó có thể đặt ra phương pháp phù hợp để phát triển văn hóa theo hướng tích cực.

Môn Địa lý làmột lĩnh vực khoa học nghiên cứu về các vùng đất, địa hình, dân cư và các hiện tượng trên trái đất.

Theo qui định trong chương trình dạy nghề của Bộ Lao động Thương Binh Xã hội, ngay từ đầu năm thứ nhất học sinh sẽ được học những môn cơ bản thuộc bộ môn chung. Đây là những môn bắt buộc. Vì vậy, học sinh sẽ được giáo viên cung cấp những nội dung cơ bản trong quá trình học nghề.

Môn Tin học, cung cấp cho người học kiến thức khai thác được chương trình ứng dụng, các phần mềm chạy trên máy tính.

Môn Chính trị - Pháp luật cung cấp những hiểu biết về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của ĐCSVN, truyền thống quí báu của dân tộc. Rèn luyện thói quen xây dựng nếp sống, hành vi ứng xử theo pháp luật, thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, có ý thức chấp hành luật lao động, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; Tham gia xây dựng và bảo vệ trật tự, kỷ cương xã hội, tự giác chấp hành pháp luật. Đây là môn học nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh học nghề, từ đó hình thành người lao động trong thời đại mới.

Môn Tiếng anh: Hình thành cho học sinh học nghề kỹ năng nghe – nói – đọc – viết để diễn đạt trong giao tiếp thông thường và môi trường làm việc. Việc phát triển năng lực sử dụng Tiếng anh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thị trường lao động trong quá trình hội nhập quốc tế là một vấn đề cấp thiết. Tất cả học sinh học nghề trước khi học đều phải làm bài kiểm tra đánh giá trình độ sử dụng Tiếng Anh. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng nhằm mục đích phân chia trình độ và xếp lớp cho học sinh. Kết thúc mỗi khóa, người học sẽ làm bài kiểm tra đánh giá khả năng nghe – nói – đọc – viết của từng học sinh.

Môn Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng trong đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động. Trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng thể dục cần thiết và phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ, tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp để học tập và tham gia lao động, sản xuất. Giáo dục cho người học nhân cách, phẩm chất, ý chí, tính tập thể, tinh thần vượt khó.

Môn Giáo dục quốc phòng-an ninh là một nội dung cơ bản trong xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Môn học nhằm giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ tổ quốc trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, làm cơ sở để học sinh thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, tham gia có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Nghề Công tác xã hội là ngành học thuật và hoạt động chuyên môn nhằm trợ giúp các cá nhân, nhóm, cộng đồng phục hồi hay tăng cường chức năng xã hội góp phần đảm bảo nền an sinh xã hội.

Ngoài việc đảm nhiệm khối lượng giảng dạy rất lớn cho hầu hết các lớp trong trường. Đội ngũ giáo viên văn hóa còn tham gia giảng dạy các lớp Trung học phổ thông hệ Giáo dục thường xuyên từ năm 2006 đến nay, khoa đã tuyển sinh được thường xuyên các lớp 10, 11 và 12.

Đây là điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia học tập để lấy thêm bằng tốt nghiệp THPT hệ Giáo dục thường xuyên. Học sinh được học các môn theo qui định của Bộ giáo dục về các môn thi tốt nghiệp quốc gia gồm môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Sử, Địa. Song song với chương trình học nghề ban ngày, nhà trường tạo cơ hội cho học sinh có nhu cầu học thêm bổ túc ban đêm. Sau 3 năm vừa có bằng nghề vừa có bằng tốt nghiệp phổ thông hệ GDTX. Hằng năm, đối tượng tham gia dự thi tốt nghiệp hệ GDTX đạt kết quả rất cao. Điều này có thể khẳng định: đội ngũ giáo viên của khoa có năng lực, có trách nhiệm, đặt quyền lợi của học sinh lên hàng đầu. Vì vậy, trong hoạt động dạy học giáo viên luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tham gia các chuyên đề, nghiên cứu khoa học, soạn giáo án điện tử, giáo án tích hợp... góp phần cùng nhà trường nâng cao hiệu quả đào tạo và cũng từng bước nâng cao năng lực tự học – tự nghiên cứu của học sinh – sinh viên.

Song song với hoạt động dạy và học, tập thể giáo viên khoa luôn tạo sự thống nhất trong các hoạt động ngoại khóa. Đây là hoạt động hỗ trợ tích cực cho công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm đạt hiệu quả. Và chính những hoạt động ngoại khóa này mà học sinh có điều kiện thể hiện tài năng, năng lực sáng tạo. Từ đó các em có thể tự tin, mạnh dạn hơn khi rời ghế nhà trường. Đặc biệt, các phong trào hoạt động ngoại khóa giúp các em đoàn kết hơn, ý thức hơn về tính cộng đồng.

2. Thông tin giảng viên thuộc khoa

TT

Họ tên

Số điện thoại di động

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Hình ảnh

1

Trần Thị Kim Yến

0913498929

Trưởng Khoa

CN Sư phạm Ngữ văn

2

Bùi Khánh Duy

0946133323

Trưởng Bộ môn Văn hoá

- Thạc sĩ. Lý thuyết Xác suất và thống kê Toán học.

- Cử nhân Công nghệ thông tin.

3

Trương Thị Tố Trang

0908830545

Trưởng Bộ môn chung

Thạc sĩ. Lý luận & phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh

4

Trần Thị Mộng Linh

0988139650

Giảng viên

Cử nhân sư phạm Vật lí

5

Trần Văn Nhựt

0919381920

Giảng viên

Cử nhân Sư phạm TDTT

6

Từ Ngọc Ngoan

0859950279

Giảng viên

CN Sư Phạm Tiếng Anh

7

Sa Tuyết Ngân

0945993553

Giảng viên

CN Sư phạm Tiếng Anh

8

Nguyễn Viết Trung

0946904491

Giảng viên

Thạc sĩ Giáo Dục Học

9

Lê Thị Yến Vi

 

Giảng viên

Thạc sĩ Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh


Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn