Hotline: (0297).3.814.946

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

(05/12/2011)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE VÀ XÁC HẠCH MÔ TÔ

I Giớithiệu:

Trung tâm Đào tạo Lái xe được thành lập trên cơ sở Khoa Phương tiện Người lái Thủy bộ thuộc Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang, theo Quyết định số 333/QĐ-CĐN ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang .

Thông tin liên hệ:

Điện thoại:

02973.925293

Địa chỉ nơi làm việc:

1022 Nguyễn Trung Trực – P. An Hòa – TP.Rạch Giá –Tỉnh Kiên Giang

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Chức năng của Trung tâm Đào tạo Lái xe được quy định trong Quyết định số 333/QĐ-CĐN ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang về việc thành lập Trung tâm Đào tạo thường xuyên cụ thể như sau:

- Liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để mở các lớp đào tạo thường xuyên;

- Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý giảng dạy các lớp đào tạo thường xuyên;

- Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề của trung tâm;

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức tuyển sinh, quản lý và đào tạo các lớp lái xe mô tô hai bánh hạng A1, Ôtô hạng B1-B2:

b. Tổ chức tuyển sinh, quản lý và đào tạo, bổ túc cấp bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng các lớp thủy nội địa đến hạng ba; bồi dưỡng cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chức chỉ nghiệp vụ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa:

c. Tổ chức tuyển sinh, quản lý và đào tạo, bổ túc cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá các hạng:

d. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp ngắn hạn, gắn với việc làm, các lớp tập huấn nâng cao chất lượng lao động, nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và các lớp đào tạo theo nhu cầu theo Luật dạy nghề.

e. Đào tạo các lớp Tin học, Ngoại ngữ … theo chương trình quy định của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.

III. Đội ngủ viên chức - giáo viên :

 

Họ và tên

Nguyễn Công Dũng

Chức vụ

Phó Giám đốc

Điện thoại

0917.131416

Email

ncdung@caodangnghekg.edu.vn

Trình độ chuyên môn

Kỷ sư

Công tác chuyên môn

Quản lý điều hành chung

 

Họ và tên

Danh Văn Hùng

Chức vụ

Viên chức

Điện thoại

0917.131072

Email

dvhung@caodangnghekg.edu.vn

Trình độ chuyên môn

Cử nhân GD chính trị – Tin học

Công tác chuyên môn

Giáoviên đường thủy

 

 

Họ và tên

Phan Thành Thảo

Chức vụ

Giáo viên

Điện thoại

0918.686467

Email

ptthao@caodangnghekg.edu.vn

Trình độ chuyên môn

TC Kinh tế vận tải

Các môn giảng dạy

Giáo viên dạy thực hành lái xe hạng B

 

Họ và tên

Đỗ Từng Tư

Chức vụ

Giáo viên

Điện thoại

0919.311137

Email

dttu@caodangnghekg.edu.vn

Trình độ chuyên môn

TC Lao động tiền lương – T2

Các môn giảng dạy

Giáo viên dạy Thực hành điều động tàu

 

Họ và tên

Danh Thùy Ngọc Minh

Chức vụ

Viên chức

Điện thoại

0973.666655

Email

dtnminh@caodangnghekg.edu.vn

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Luật

Công tác chuyên môn

Giáo viên dạy Luật

 

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Tín

Chức vụ

Viên chức

Điện thoại

01275119933

Email

nhtin@caodangnghekg.edu.vn

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CNTT

Công tác chuyên môn

Phụ trách hồ sơ lái xe hạng A1 và B


  + Xem tất cả
  Video giới thiệu trường
  Thư viện ảnh
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn