Hotline: (0297).3.814.946
Biểu mẫu
Hướng dẫn khai lý lịch của Quần chúng và Mẫu chuyển Đảng chính thức
Biểu mẫu Kết nạp đảng và chuyển Đảng chính thức
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn