Hotline: 02973.814.946

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo thường xuyên

(12/08/2015)

I.Giới thiệu

Trung tâm Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo thường xuyên được thành lập theo quyết định số 250/ QĐ – CDN ngày 26 tháng 06 năm 2014 của trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang.

Tập thể Trung tâm Ngoại ngữ Tin học và Đào tạo thường xuyên

Thông tin liên hệ

Điện thoại

02973.925.488

Địa chỉ nơi làm việc

1022 Nguyễn Trung Trực, p. An Hòa, TP. Rạch Giá

 Tỉnh Kiên Giang

II.Chức năng, nhiệm vụ

1.     Chức năng

-         Liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để mở các lớp đào tạo ngoại ngữ, tin học

-         Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý giảng dạy các lớp đào tạo ngoại ngữ, tin học

-         Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung; bảo trì thiết bị giảng dạy của trung tâm

-          Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2.     Nhiệm vụ

-         Đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và của trường Cao đẳng nghề Kiên Giang.

-         Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của các cá nhân trong và ngoài trường.

-         Tổ chức các hoạt động dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường.

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II.                Đội ngũ viên chức của trung tâm

Họ và tên

Nguyễn Văn Đệ

Chức vụ

Phó giám đốc

Điện thoại

0913114742

Email

nvde@caodangnghekg.edu.vn

Trình độ chuyên môn

Cử nhân anh văn

Công tác chuyên môn

Quản lý chung

 

 

Họ và tên

Trần Thị Thu Hiên

Chức vụ

Viên chức

Điện thoại

0914603517

Email

ttthien@caodangnghekg.edu.vn

Trình độ chuyên môn

Cử nhân du lịch

Công tác chuyên môn

Tư vấn tuyển sinh

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Thảo Ly

Chức vụ

Viên chức

Điện thoại

0989174955

Email

thaoly031@gmail.com

Trình độ chuyên môn

Cử nhân anh văn

Công tác chuyên môn

Tư vấn tuyển sinh


  + Xem tất cả
  Video giới thiệu trường
  Thư viện ảnh
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn