Hotline: 02973.814.946

HÌNH ẢNH THI TỐT NGHIỆP KỸ NĂNG NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ HỆ A-K8 VÀ HỆ B-K7

(01/02/2013)

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ GẠT NƯỚC MƯA Ô TÔ

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ GẠT NƯỚC MƯA Ô TÔ

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP TÌM PAN TRÊN ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP TÌM PAN TRÊN ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP TÌM PAN TRÊN ĐỘNG CƠ DIEZEL

HS THỰC HIỆN PHẦN THI TỐT NGHIỆP TÌM PAN TRÊN ĐỘNG CƠ DIEZEL

QUAN CẢNH THI TỐT NGHIỆP KỸ NĂNG NGHỀ CÔNG NGHỆ ÔTÔ HỆ B-K7; A-K8


  (_page 5 _in 4)    << < 4
  + Xem tất cả
  Video giới thiệu trường
  Thư viện ảnh
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn