Giáo viên Bộ môn Kinh tế

(27/02/2013)

CN. Ngô Văn Nhịp

Phụ trách Bộ môn, Có hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy ở các môn Thực hành KTDN, Kế toán DN, Lý thuyết kế toán, Lý thuyết Tiền tệ - Tín dụng.

CN. Nguyễn Hồ Lệ Huỳnh.

Giáo viên Bộ môn Kinh tế. Có hơn 4 kinh nghiệm giảng dạy ở các môn Thực hành KTDN, Kế toán DN, Lý thuyết kế toán, Qủan trị học.

CN. Đào Thị Cẩm Duyên

Giáo viên bộ môn, có 8 năm kinh nghiệm làm Kế toán ở trường và hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy ở Bộ môn với các môn Thuế, Thực hành Thuế, Lý thuyết tài chính, Tài chính doanh nghiệp.

CN. Lâm Minh Yến

Giáo viên Bộ môn, có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy ở các môn Lý thuyết tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Marketing, Lý thuyết thống kê.

ThS. Huỳnh Thị Thu Linh

Giáo viên Bộ môn, có hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy ở các môn Kế toán DN, Lý thuyết kế toán, Marketing, Phân tích HĐKD.

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 4)    1 2 3 4
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn