Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Quản trị mạng máy tính

(14/04/2011)

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

* Chuẩn đầu ra: học sinh sinh viên tốt nghiệp phải đạt chuẩn như sau:

- Kiến thức: Mô tả được các thành phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu, trình bày được các khái niệm về cơ sở dữ liệu quan hệ hướng đối tượng và cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ MS SQL. Trình bày các kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, cách làm việc và tương tác giữa các thành phần kiến trúc trong hệ thống. Trình bày được quy trình thiết kế một hệ thống mạng Lan. Phân biệt sự khác nhau trong việc quản trị máy chủ (Server) và máy trạm (workstation). Trình bày được Active Directory, DNS, DHCP, WINS.

- Kỹ năng: Thực hiện tạo được cơ sở dữ liệu, Có khả năng thiết kế được hệ thống mạng sử dụng VLAN, vẽ được các sơ đồ hệ thống mạng. Lập được các sơ đồ thiết kế mạng, hồ sơ thiết kế mạng. Đọc được các bảng vẽ thi công, thi công được các hệ thống mạng. Cài đặt được hệ điều hành server, quản trị tài khoản người dùng, nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm, chia sẻ và cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung; cài đặt và cấu hình được hệ thống MailServer, quản trị được hệ thống MailServer, xử lý và khắc phục sự cố của hệ thống Web Server, FTP Server và Mail Server. Cài đặt và cấu hình được TMG Server 2010 trên windows Server, thực hiện được các Rule theo yêu cầu, xác định được các sự cố thường xảy ra đối với các thiết bị phần cứng của một hệ thống mạng như: Card mạng, nguồn điện, dây điện thoại.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự tin khi tiếp cận những hệ thống mới.

* Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp: sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm được công việc tại các vị trí sau: quản trị mạng tại các doanh nghiệp; thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng; quản lý, điều hành một hệ thống mạng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn