Hotline: 02973.814.946

Nghề công nghệ ô tô - Hệ trung cấp

(11/03/2011)

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ
Tên nghề: Công nghệ ôtô

Mã nghề:  40510222
    Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

 *Đối tượng tuyển sinh:     
         + Tốt nghiệp PTTH và tương đương
         + Tốt nghiệp THCS và tương đương, có bổ sung văn hóa THPT theo quyết định của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo ban hành.
         Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề.

* Mục tiêu đào tạo:

Tốt nghiệp Trung cấp nghề Công nghệ ôtô , học sinh có kiến thức, hiểu biết chuyên sâu về chuyên môn, có kỹ năng thực hành nghề trình độ trung cấp, đủ năng lực làm việc trong các thành phần kinh tế, phù hợp với chuyên ngành. Và có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo ứng dụng công nghệ vào trong công việc. Học sinh đủ năng lực để làm việc, hoặc có thể học chuyển tiếp lên bậc Cao đẳng nghề và liên thông lên Đại học cùng chuyên ngành.

* Vị trí làm việc:

Học sinh có thể tự mở cơ sở bảo trì và sửa chữa ôtô của tư nhân theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo hoặc có thể làm việc trực tiếp tại các phân xưởng. Các Garage, các đơn vị sản xuất, các xí nghiệp, nhà máy, khu chế xuất và có thể tiếp tục học lên bậc học cao hơn.

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn