Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Phòng Khảo thi, đảm bảo chất lượng và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

(18/02/2011)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Về công tác khảo thí:

1.1. Tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách, quy chế mới của Bộ lao động thương binh và xã hội về lĩnh vực khảo thí;

1.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý và tổ chức thực hiện công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học và công việc liên quan;

1.3. Triển khai tổ chức các kỳ thi trên cơ sở tuân thủ các quy chế thi của Bộ lao động thương binh và xã hội. Giải quyết các vấn đề chuyên môn về thi cử như: nội dung thi, cấu trúc bài thi, thời gian thi... cũng như các nghiệp vụ chuyên môn của khâu tổ chức kỳ thi theo quy định;

1.4. Bảo quản, lưu trữ điểm thi và các tài liệu liên quan đến kết quả thi theo quy định;

1.5. Quản lý phôi bằng, chứng chỉ và cấp phát văn bằng, chứng chỉ

2. Về công tác đảm bảo chất lượng:

2.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà trường theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội;

2.2. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo;

2.3. Phối hợp các đơn vị lập kế hoạch khắc phục những hạn chế về chất lượng đào tạo của nhà trường sau khi được đánh giá chất lượng và công bố công khai kế hoạch đó;

2.4. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đảm bảo chất lượng áp dụng cho điều kiện thực tế tại Nhà trường;

2.5. Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác kiểm định, công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

2.6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền về công tác đảm bảo chất lượng.

3. Công tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia:

 3.1.  Xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng và gửi cho Tổng cục giáo dục nghề nghiệp;

3.2. Thông báo công khai tại trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nghề được tổ chức thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người lao động theo từng bậc trình độ kỹ năng và địa điểm sẽ tổ chức thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người lao động;

3.3. Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp các Khoa chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu cho các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tại nhà trường;

3.4. Phối hợp với Ban giám khảo thực hiện các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế;

3.5. Lưu giữ hồ sơ và tổng hợp báo cáo các thông tin đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của nhà trường gởi về các bên có liên quan.

nhằm hoàn thành tốt công việc của Phòng;

8. Đôn đốc, kiểm tra công việc của các thành viên trong Phòng, định kỳ báo cáo hoạt động của Phòng với Ban giám hiệu;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

2. Thông tin nhân sự thuộc phòng

tt

Họ tên

Số điện thoại di động

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Hình ảnh

1

Diệp Quốc Phục

0919.923.932

Trưởng phòng

Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

2

Trần Thị Thùy Vân

0988.664.738

Viên chức

Kỹ sư Chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm

3

Nguyễn Thị Mỹ Linh

0917.162.223

Viên chức

Cử nhân Du lịch

4

Hồ Thị Minh Loan

0377.536.718

Viên chức

Cử nhân Ngôn ngữ Anh


  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn