Hotline: (0297).3.814.946

Phòng Kế Hoạch Và Quan Hệ Doanh Nghiệp

(04/04/2012)

A/ Chức năng và nhiệm vụ

      1. Chức năng.

            1) Giúp Hiệu trưởng quản lý các dự án đầu tư tại trường.

            2) Giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị và đồ dùng dạy học.

            3) Quan hệ doanh nghiệp lập kế hoạch thực tập cho sinh viên, học sinh; Giới thiệu việc làm cho sinh viên, học sinh khi tốt nghiệp; Hợp đồng sản xuất, gia công, dịch vụ theo ngành nghề đào tạo. 

            4) Thường trực các ban quản lý dự án.

      2. Nhiệm vụ.

            1) Thực hiện dự án đầu tư tại trường.

            2) Lập kế hoạch xây dựng cơ bản.

            3) Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị và đồ dùng dạy học.

            4) Lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị tại xưởng thực hành và trại thực nghiệm.

            5) Lập kế hoạch vật tư, nguyên liệu: Sử dụng theo định mức, nghiệm thu vật tư, nguyên liệu và thu hồi vật tư, nguyên liệu sau thực hành.

            6) Liên hệ các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh lập kế hoạch thực tập cho sinh viên,  học sinh đi thực tập; Kết hợp với sản xuất theo đúng ngành nghề đào tạo.

            7) Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với các ngành nghề đào tạo theo quy định.

            8) Quan hệ tốt với  doanh nghiệp trong sản xuất, dịch vụ và giới thiệu việc làm cho sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp.

            9) Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dạy nghề, nhằm tăng nguồn thu của trường.

            10) Quản lý trang thiết bị của trường.

            11) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

B/ Tổ chức nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Triệu Văn Cang

Trưởng phòng

0989 975 544

tvcang@caodangnghekg.edu.vn

2

Trần Thị Kim Yến

Chuyên viên

0984947479

 

 

3

Nguyễn Hữu Hiền

Chuyên viên

   

C/ Thông tin liên hệ

      - Địa chỉ: Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang (số 1022 Nguyễn Trung Trực, Tp. Rạch Giá – Kiên Giang)

      - Điện thoại: 077.928151      Fax: 077.928151

  + Xem tất cả
  Video giới thiệu trường
  Thư viện ảnh
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn