Hotline: (0297).3.814.946

Giới Thiệu Phòng Đào Tạo

Ngày đăng :(18/02/2011)
Phòng Đào tạo tham mưu cho Ban Giám hiệu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang.

   Phòng Kế hoạch - Tài Chính

   Ngày đăng :(18/02/2011)
   Phòng kế toán tham mưu cho Ban Giám Hiệu về lập kinh phí các nguồn đào tạo dài hạn, ngắn hạn, liên kết. Lập dự toán thu chi các ngành nghề đào tạo của trường.

    Phòng Kế Hoạch Và Quan Hệ Doanh Nghiệp

    Ngày đăng :(04/04/2012)
    Phòng Kế hoạch và Quan hệ Doanh nghiệp có chức năng: giúp Hiệu trưởng quản lý các dự án đầu tư tại trường,...

     Cựu Học sinh - Sinh viên

     Ngày đăng :(12/03/2013)
     Cựu học sinh - sinh viên

     TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

     Ngày đăng :(05/12/2011)
     Trung tâm Đào tạo Lái xe được thành lập trên cơ sở Khoa Phương tiện Người lái Thủy bộ thuộc Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang, theo Quyết định số 333/QĐ-CĐN ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

      Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo thường xuyên

      Ngày đăng :(12/08/2015)
      Trung tâm Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo thường xuyên được thành lập theo quyết định số 250/ QĐ – CDN ngày 26 tháng 06 năm 2014 của trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang.
       + Xem tất cả
       Video giới thiệu trường
       Thư viện ảnh
       Người phát ngôn
       ThS. Hồ Thu Hằng
       Phó Hiệu Trưởng
       0917488484
       hthang@caodangnghekg.edu.vn