Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Một số văn bản quy định

(23/08/2011)

Một số văn bản của Bộ

STT  SỐ   NỘI DUNG                                                             DOWNLOAD
1 952/QĐ-CĐN Quyết định về việc ban hành Quy định về thực hiện bình đẳng giới tại trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
2 190/QĐ-CĐN Quyết định ban hành mức học bổng khuyến khích học nghề của học sinh sinh viên hệ chính qui năm 2017
3 945/QĐ-CĐN Quyết định ban hành mức học bổng khuyến khích học nghề của học sinh sinh viên hệ chính qui năm 2018
4 1048/QĐ-CĐN Quyết định ban hành nội quy phòng học lý thuyết trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
5 75/QĐ-CĐN Quy định về việc ban hành Qui chế công tác học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
6

945/QĐ-CĐN

Quyết định ban hành mức học bổng khuyến khích học nghề đối với HSSV hệ đào tạo chính quy năm 
7 388/QĐ-CĐN Quyết định ban hành qui định xét, cấp mức học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV hệ Trung cấp và Cao đẳng chính qui năm học 2020 - 2021
8 1001/QĐ-CĐN Quyết định ban hành qui định thực hiện chế độ chính sách cho người học tại trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
9 386/QĐ-CĐN Quyết định ban hành qui định thực hiện chế độ chính sách cho người học tại trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang (năm 2020)
10 76/QĐ-CĐN Quyết định về việc ban hành mức khen thưởng đối với HSSV hệ đào tạo chính qui

  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn