Hotline: (0297).3.814.946

Thông tin học phí các lớp đào tạo Phương tiện người lái thủy bộ

(14/04/2011)

            Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang hàng năm đào tạo khoảng 20.000 học viên gồm các loại hình : đào tạo lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, đào tạo thủy nội địa, tàu cá các hạng. Cụ thể mở thường xuyên các lớp:

         * Về đào tạo lái xe mô tô 2 bánh hạng A1:

          - Lệ phí học:                                        70.000 đồng (Bảy mươi nghìn đồng)

          - Lệ phí sát hạch lý thuyết:                  30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng)

          - Lệ phí sát hạch thực hành:               40.000 đồng (Bốn mươi nghìn đồng)

          - Lệ phí cấp phép:                               30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng)

         * Về đào tạo thủy nội địa:

          1. Đào tạo chứng chỉ chuyên môn Người lái phương tiện thủy nội địa chương trình hạn chế (Điều khiển phương tiện từ  5 đến 15 mã lực; trọng tải 5 đến 15 tấn).

          - Lệ phí học:                                        60.000 đồng (Sáu mươi nghìn đồng)

          - Lệ phí cấp phép:                               20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng)

          2. Đào tạo chứng chỉ chuyên môn Thợ máy thủy nội địa chương trình hạn chế

          - Lệ phí học:                                        90.000 đồng (Chín mươi nghìn đồng)

          - Lệ phí cấp phép:                               20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng)

          3. Đào tạo bồi dưỡng bằng thuyền trưởng hạng Ba hạn chế (Điều khiển phương tiện từ 15 đến 50 mã lực; trọng tải 15 đến 50 tấn).

          - Lệ phí học:                                       200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

          - Lệ phí sát hạch:                               170.000 đồng (Một trăm bảy mươi nghìn đồng)

          - Lệ phí cấp phép:                              50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng)

         * Về đào tạo tàu cá:

          1. Đào tạo chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng nhỏ (Điều khiển phương tiện từ 20 đến dưới 90 mã lực):

          - Lệ phí học và cấp phép:                 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng)

          2. Đào tạo chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Năm (Điều khiển phương tiện từ 90 đến dưới 400 mã lực):

          - Lệ phí học và cấp phép:                 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng)

          3. Đào tạo chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Tư (Điều khiển phương tiện từ 400 mã lực trở lên):

          - Lệ phí học và cấp phép:                 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

          Ngoài mô hình tổ chức đào tạo tại trường, trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang còn tổ chức đào tạo các lớp như trên tại địa phương có nhu cầu với số lượng từ 50 học viên trở lên. Ngoài ra trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang còn liên kết đào tạo với trường Đại học Nha Trang đào tạo chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng năm và hạng tư.

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 2)    1 2
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn