Hotline: (0297).3.814.946

TÔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO VIÊN CHỨC, GIÁO VIÊN NĂM 2017

(12/08/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 1339/KH-SLĐTBXH ngày 13/7/2017 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang về Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2017. Từ ngày 08/08/2017- 9/8/2017 Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức, giáo viên năm 2017

Bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức, giáo viên là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức, giáo viên nắm được các vấn đề lý luận cơ bản, những nội dung, quan điểm của Đảng trong các kết luận, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương.

viên chức, giáo viên nhà trường tham dự lớp bồi dưỡng

Qua đợt bồi dưỡng chính trị năm nay, toàn thể viên chức và giáo viên tham dự đầy đủ, nghiêm túc học tập, tiếp nhận và trao đổi các nội dung trọng tâm như: Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ trường thực hiện Nghị quyết. Tình hình quốc tế, trong nước; tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh, địa phương nổi bậc trong sáu tháng đầu năm 2017. Các vấn đề đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

ThS.Huỳnh Hùng Châu- Báo cáo viên cấp tỉnh triển khai những nội dung đề lý luận cơ bản và những điểm mới Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Ngoài ra, nhà trường còn kết hợp cung cấp những nội dung cơ bản của Luật giáo dục nghề nghiệp và một số văn bản hướng dẫn luật đến toàn thể viên chức, giáo viên toàn trường, trao đổi những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

ThS.Trương Thị Trúc Loan- Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cung cấp những nội dung cơ bản của Luật giáo dục nghề nghiệp và một số văn bản hướng dẫn luật đến toàn thể viên chức, giáo viên

Thầy Lư Thái Xương- Giảng viên khoa Cơ khí trao đổi những điểm mới về luật giáo dục nghề nghiệp

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 23)    1 2 3 4 >>>
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn