Hotline: (0297).3.814.946

Bồi Dưỡng Chính Trị Hè Cho Viên Chức, Giáo Viên Năm 2018

(20/08/2018)

Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/BTG ngày 20/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2018 cho cán bộ, giảng viên, giáo viên ngành giáo dục đào tạo và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên. Từ ngày 10/08/2018- 11/8/2018 Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức, giáo viên năm 2018.

Bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức, giáo viên là hoạt động thường niên và thiết thực của nhà trường nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức, giáo viên nắm được các vấn đề lý luận cơ bản, những nội dung, quan điểm của Đảng trong các kết luận, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương.

Viên chức, giáo viên nhà trường tham dựbồi dưỡng chính trị hè 2018

Những nội dung cơ bản trong đợt bồi dưỡng chính trị hè 2018: Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII (Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “ Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ nhân phẩm, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “ Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” gắn với chương trình hành động của Tỉnh ủy; Chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ trường thực hiện Nghị quyết.

Bà Hồ Thu Hằng- Phó Hiệu trưởng nhà trường triển khai Chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ trường thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW

Đặc biệt, qua các buổi học tập này, các vấn đề tình hình quốc tế, trong nước; tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, địa phương nổi bậc trong 6 tháng đầu năm cũng được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cung cấp kịp thời cho toàn thể viên chức, giáo viên. Các vấn đề đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo Kế hoạch của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Bà Trương Thị Trúc Loan- Trưởng phòng đào tạo triển khai nội dung trọng tâm liên quan đến công tác đào tạo năm học 2018-2019

Phát biểu tổng kết Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức, giáo viên năm 2018, Ông Nhan Thanh Liêm- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang nêu rõ những trọng tâm trong năm 2018-2019 như: Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo theo tinh thần Hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chú trọng đến việc đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 7- khóa 12 (Nghị quyết số 26-NQ/TW), phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và thích ứng nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng anh và năng lực sử dụng tiếng anh cho sinh viên toàn trường, nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm, công tác quản lý, giáo dục học sinh năm học 2017-2018 và tăng cường công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu; thu hút tuyển sinh trong toàn trường được coi là nhiệm vụ trọng tâm của toàn trường trong thời gian tới.

Ông Nhan Thanh Liêm- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang phát biểu tổng kết Hội nghị

Mỹ Linh

Tin bài liên quan
(_page 3 _in 25)    < 2 3 4 5 >>>
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn