Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Tổ Chức Hội Nghị Nhận Xét, Đánh Giá, Phân Loại Cán Bộ Thuộc Diện Btv Tỉnh Ủy Quản Lý Năm 2022

(21/12/2022)

Thực hiện Nghị định 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Quy định 2272-QĐ/TU, ngày 08/5/2020 của BTV Tỉnh ủy về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Nhằm thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2022 đúng qui trình, quy định theo tinh thần Công văn số 02-CV/BTCTU, ngày 28/10/2020 của Ban tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ. Sáng ngày 16/12/2022, tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2022, cụ thể là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nhan Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Hồ Thu Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Thặng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí là trưởng, phó các đơn vị, tổ chức chính trị xã hội thuộc trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang.

Toàn cảnh Hội nghị

Đánh giá cán bộ có vai trò quan trọng, là cơ sở tốt cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ… chính xác, phù hợp, giúp phát huy được điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của người cán bộ. Điều này sẽ tốt cho hoạt động của cả bộ máy tổ chức, trong đó mỗi mắt xích đều phát huy tối đa năng lực của mình nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đ.c Nhan Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường triển khai, quán triệt một số nội dung có liên quan đến công tác nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2022

Công tác nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc và dân chủ, công khai theo thứ tự từ Hiệu trưởng đến các phó Hiệu trưởng.

Quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ quản lý được trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang thực hiện một cách chặt chẽ, bao gồm: Bản thân cán bộ tự kiểm điểm, đánh giá; cấp trên và cấp dưới đánh giá; các tổ chức đoàn thể tham gia đánh giá. Các đồng chí lãnh đạo đã nghiêm túc nhận xét, đánh giá một cách kỹ lưỡng, toàn diện và chính xác; đồng thời, khắc phục nhiều hạn chế, yếu kém đã được đóng góp từ năm trước. Nghĩa là, công tác đánh giá cán bộ được thực hiện một cách toàn diện, nhiều chiều; nhờ đó, kết quả đánh giá thực chất, chính xác và khách quan.

Đ.c Trương Thị Trúc Loan, trưởng phòng Đào tạo – NCKH & HTQT tham gia đóng góp ý kiến cho Hiệu trưởng

Hội nghị đã ghi nhận được nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá từ lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong nhà trường, đóng góp về ưu điểm, khuyết điểm cũng như đề xuất cho nhiệm vụ năm tiếp theovới tinh thần xây dựng cho đồng chí, đồng nghiệp.

Kết quả, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thống nhất xếp loại cán bộ năm 2022 đối với Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hy vọng với những ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ giúp cho đồng chí Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hành động cho bản thân năm kế tiếp, nhằm đem đến nhiều kết quả hơn nữa trong công tác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Hồ Thu Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường điều hành phần nhận xét, đánh giá Hiệu trưởng

Đồng chí Nguyễn Văn Thặng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đóng góp ý kiến cho Hiệu trưởng

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Trưởng khoa Cơ Khí đóng góp ý kiến cho các đồng chí trong Ban Giám Hiệu

Hữu Hạnh

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 35)    1 2 3 4 >>>
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn