Thông báo Tổ chức đánh gia kỹ năng nghề Quốc gia năm 2020

(01/03/2020)

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Năm 2020

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

         Căn cứ Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 6 năm 2016 về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

         Căn cứ giấy chứng nhận Số 03/BLĐTBXH-GCNHĐ do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh xã hội cấp ngày 10 tháng 5 năm 2017 chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho trường Cao đẳng nghề Kiên Giang;

Trường Cao Đẳng nghề Kiên Giang được Bộ  Lao động thương binh xã hội cho phép tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1,2,3 cho 03 nghề Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại (Tiện vạn năng) và Cắt gọt kim loại trên máy CNC.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia (nâng bậc thợ, sát hạch bậc thợ theo qui định cũ) của các cá nhân, tổ chức. Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia năm 2020 cụ thể như sau:

1. Nghề và trình độ đánh giá

- Nghề đánh giá: Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại (Tiện vạn năng), Cắt gọt kim loại trên máy CNC

- Trình độ kỹ năng nghề đánh giá: Bậc 2/5 và bậc 3/5

 2. Thời gian, địa điểm đánh giá

- Thời gian dự kiến đánh giá:

 

Đợt

Tên nghề đánh giá

Bậc đánh giá

Hạn nộp

hồ sơ

Thời gian đánh giá dự kiến

1

1. Điện công nghiệp

2. Cắt gọt kim loại trên máy vạn năng

3. Cắt gọt kim loại trên CNC

2/5; 3/5

Đến hết ngày 31/5/2020

16/6-20/6/2020

2

1. Điện công nghiệp

2. Cắt gọt kim loại trên máy vạn năng

3. Cắt gọt kim loại trên CNC

2/5

Đến hết ngày 30/6/2020

21/7-25/7/2020

3

1. Điện công nghiệp

2. Cắt gọt kim loại trên máy vạn năng

3. Cắt gọt kim loại trên CNC

2/5; 3/5

Đến hết ngày 03/10/2020

20/10-24/10/2020

4

1. Điện công nghiệp

2. Cắt gọt kim loại trên máy vạn năng

3. Cắt gọt kim loại trên CNC

2/5

Đến hết ngày 14/11/2020

08/12-12/12/2020

- Địa điểm đánh giá: Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang, 1022 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang.

3. Đối tượng tham dự.

Người lao động, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đảm bảo một trong các điều kiện qui định tại khoản 3, Điều 16, Mục III, Chương II của Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015; cụ thể như sau:

Bậc 2/5: Người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề ở trình độ bậc 2 đảm bảo một trong các điều kiện sau:

- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc bằng tốt nghiệp sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó;

- Học xong chương trình trung cấp (trung cấp nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp) tương ứng với nghề tham dự;

- Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.

Bậc 3/5:Người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề ở trình độ bậc 3 đảm bảo một trong các điều kiện sau:

- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó;

- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;

- Học xong chương trình cao đẳng (cao đẳng nghề) tương ứng với nghề tham dự;

- Có ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.

 Chứng chỉ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, có giá trị trên toàn quốc.

4. Chi phí tham dự đánh giá

STT

Tên nghề đánh giá

Bậc đánh giá

Số lượng

Chi phí ôn luyện

Chi phí đánh giá

1

Điện công nghiệp

2/5

30

600.000

3.000.000

3/5

30

700.000

3.200.000

2

Cắt gọt kim loại trên máy vạn năng

2/5

30

600.000

3.000.000

3/5

30

700.000

3.200.000

3

Cắt gọt kim loại trên CNC

2/5

30

600.000

3.000.000

3/5

30

700.000

3.200.000

5. Thủ tục đăng ký

1. Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia có dán ảnh màu nên trắng của cá nhân, cỡ (4x6) , chụp kiểu chứng minh nhân dân và ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu (có mẫu khai đính kèm; hoặc tải trên trang Web: http://www.caodangnghekg.edu.vn);

2. Chứng chỉ, văn bằng (Photo công chứng) để chứng minh điều kiện quy định tại Mục 3 của Thông báonày;

3. Giấy xác nhận năm công tác đúng nghề: có dán ảnh, đóng dấu giáp lai;

4. Chứng minh nhân dân (bản photo)

5. 04 ảnh 3x4

Hồ sơ tham gia đánh giá xin gửi về Phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia thuộc trường Cao đẳng nghề Kiên Giangtrước hạn nộp hồ sơ như mục 2 của thông báo này.

Điện thoại liên hệ và được tư vấn trực tiếp: 0919.923.932 (Thầy Phục) hoặc 02973.814945 (Cô Linh)

Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang thông báo đến Quý trường, Quý cơ quan, doanh nghiệp, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và người lao động có nhu cầu tham gia đánh giá kỹ năng nghề các nội dung trên để phối hợp thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 15)    1 2 3 4 >>>
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn