Hotline: 02973.814.946

Đoàn trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang nâng cao hiệu quả chủ trương 1 +1, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội

(30/10/2019)

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn đề ra nhiều giải pháp nhằm phát triển đoàn viên, hội viên, trong đó đặc biệt quan tâm triển khai chủ trương "1+1", mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Để triển khai có hiệu quả chủ trương 1 + 1, Đoàn trường đã ban hành hướng dẫn số 02/HD-ĐTN, ngày 12/2/2019 triển khai đến các cơ sở Đoàn với các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên; Mỗi đoàn viên, hội viên vận động, giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên.

Chú trọng tổ chức các hoạt động, tạo môi trường cho Đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến như: sinh hoạt Chi đoàn, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập… Qua các hoạt động giúp thanh niên hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích trong việc tham gia hoạt động của Đoàn, Hội, từ đó thu hút thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội, phát huy sở trường, năng khiếu, năng lực của thanh niên trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội đang được quan tâm.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ được diễn ra thường xuyên

Ngoài ra, để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, Đoàn trường đã chú trọng mở các lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, tổ chức kết nạp Đoàn, lan tỏa ý nghĩa của việc kết nạp vào tổ chức Đoàn đến các đối tượng thanh niên.

Em Trần Thị Diễm My, vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Chủ trương “1 + 1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò nòng cốt của đoàn viên trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên tham gia Đoàn, Hội; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo mối gắn kết giữa thanh niên với đoàn viên và tổ chức Đoàn, Hội./.

 

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 15)    1 2 3 4 >>>
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn