Ngày 09/10/2021, Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, sinh hoạt chính trị hè năm 2021 cho toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động các đơn vị trực thuộc Trường theo hình thức trực tuyến

(11/10/2021)

Thực hiện Kế hoạch 172/KH-CĐN ngày 06 tháng 10 năm 2021 về Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, viên chức, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2021, nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động toàn Trường nắm vững các vấn đề lý luận cơ bản, những nội dung, quan điểm của Đảng trong các kết luận, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương.

Qua thời gian hai buổi, đồng chí Hồ Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng đã triển khai những nội dung cơ bản và cốt lõimới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; văn kiện ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; văn kiện ĐH Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 15-4-2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương;Tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2021.

Triển khai Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”

Triển khai các văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng; các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo Kế hoạch của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Tình hình quốc tế, trong nước; tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, địa phương nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2021. Tình hình phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh, của trường năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Đồng chí Hồ Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng triển khai trực tuyến

Đây là đợt sinh hoạt chính trị cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GDNN trước khi bước vào năm học mới. Qua Hội nghị, giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm vững cơ bản kiến thức về chính trị, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng GDNN trên địa bàn tỉnh

Một số hình ảnh liên quan:

Du Nguyễn

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 18)    1 2 3 4 >>>
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn