Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang, Áp Dụng Mô Hình Đào Tạo Của Đức Tại Kiên Giang - Việt Nam

(04/08/2018)

Ngày 18 tháng 07 năm 2018 Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH về việc Phê duyệt Kế hoạch và qui định tổ chức đào tạo thí điểm để cấp bằng Tốt nghiệp Cao đẳng của Đức (Do HWK Leipzip cấp tương đương trình độ bậc 4 theo khung trình độ quốc gia Đức) và bằng Tốt nghiệp Cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.

Theo Quyết định 934/QĐ-LĐTBXH thì Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang là 1 trong 45 trường Cao đẳng trong toàn quốc được lựa chọn thực hiện đào tạo thí điểm 1 lớp nghề “Quản trị Khách sạn” thuộc lĩnh vực Du lịch, bao gồm 16 sinh viên. Công tác tuyển sinh và triển khai đào tạo lớp học này sẽ được trường Cao đẳng nghề Kiên Giang thực hiện vào năm học 2019-2020.

Thông tin chi tiết của lớp học như sau:

*Địa điểm đào tạo:   Tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang- Việt Nam

*Chương trình đào tạo:  Chương trình “Quản trị Khách sạn” được chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức.

  *Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Đảm bảo về sức khỏe, độ tuổi, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự). Hạnh kiểm từ Khá trở lên, Học tập từ Khá trở lên, có năng lực ngoại ngữ tốt.

*Hình thức tuyển sinh:  Xét tuyển hoặc thi tuyển

*Thời gian đào tạo:  03 năm

*Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên được đánh giá kết quả đầu ra, đạt yêu cầu sẽ được cấp 2 bằng:

+ 01 bằng Tốt nghiệp Cao đẳng của Việt Nam do trường Cao đẳng nghề Kiên Giang cấp.

+ 01 bằng Tốt nghiệp Cao đẳng của Đức (Do HWK Leipzip cấp)

*Đội ngũ cán bộ giảng dạy:  Do trường CĐN Kiên Giang lựa chọn GV đáp ứng các qui định, và các chuyên gia giảng viên của Đức thực hiện.

*Kinh phí thực hiện đào tạo thí điểm:  từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 các chương trình dự án trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025 và học phí người học.

Theo kế hoạch và qui định tổ chức đào tạo thí điểm trình độ Cao đẳng cấp độ quốc tế, để cấp bằng Tốt nghiệp Cao đẳng của Đức và của Việt Nam thì Tổng cục giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và Tập đoàn đào tạo AVESTOS (ĐỨC) cùng các chuyên gia giảng viên của Đức sẽ kiểm tra, đánh giá và theo dõi, giám sát trong suốt quá trình tổ chức đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ việc đào tạo thí điểm, tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh đạt yêu cầu theo qui định của Đức.

Hiện nay Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang đang chuẩn bị xây dựng các kế hoạch chi tiết, nhằm đảm bảo các điều kiện yêu cầu cho việc tuyển sinh và đào tạo thí điểm lớp Cao đẳng nghề “Quản trị Khách sạn” theo chương trình được chuyển giao từ Đức để cấp hai bằng: 1 bằng Cao đẳng của Việt Nam và 1 bằng Cao đẳng của Đức vào năm 2019 tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang.

Sinh viên thực tập nghề Quản trị khách sạn tại trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 3)    1 2 3
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn