Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946
Số ký hiệuNgàyTên văn bản
02/QĐ-CĐN2020-01-02Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2020 của trường Cao đẳng nghề Kiên Giang
05/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-02Thông tư quy định Quy chế tuyển sinh và xá định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (Bộ LĐTBXH)
156/QĐ-CĐN2018-03-05Quy định về thời gian làm việc tại doanh nghiệp của nhà giáo trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
204/QĐ-CĐN (Quy chế)2019-03-26Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn của Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
350/QĐ-CĐN2017-05-07Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng của trường năm 2017
457/QĐ-CĐN2013-07-03Quy chế quản lý đề tài khoa học cáp trường và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở của trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
459/QĐ-CĐN2018-07-03Quy định làm việc của nhà giáo trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
460/QĐ-CĐN2017-08-01Về việc ban hành quy chế đào tạo cao đẳng và trung cấp hệ chính quy theo niên chế, quy trình kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
548/QĐ-CĐN2019-09-03Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo cao đẳng và trung cấp hệ chính quy theo niên chế; quy chế kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp
559/QĐ-CĐN2019-09-06Quyết định ban hành quy trình xét thi đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
560/QĐ-CĐN2017-09-26Quyết định ban hành quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trường CĐN Kiên Giang
569/QĐ-CĐN2019-10-01Quy định về công tác quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
570/QĐ-CĐN2019-10-01Quy chế quản lý phôi, in và cấp phát văn bằng chứng chỉ
598/QĐ-CĐN2017-09-18Quyết định ban hành qui định đánh giá, xếp loại nhà giáo trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
599/QĐ-CĐN2017-09-18Quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
769/QĐ-CĐN2017-07-10Quyết định ban hành quy định về tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo
837/QĐ-CĐN2017-12-06Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2018 của trường Cao đẳng nghề Kiên Giang
87/QĐ-CĐN2020-03-02Quyết định ban hành Quy định về sử dụng phần mềm hệ thống tích hợp thông tin quản lý đào tạo trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
958/QĐ-CĐN2018-12-28Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2019 của trường Cao đẳng nghề Kiên Giang
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn