Hotline: (0297).3.814.946
Tin tức - Sự kiện
Ngày 26/9/2018 Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp” nhằm rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm ...
Hợp Tác Quốc Tế
Ngày 18/06/2018 Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang đón và làm việc với đoàn Trường Đại học xây dựng đô thị Hà Nam, Trung Quốc nhằm thảo luận chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên ở các ngành ...
Công đoàn - Đoàn thanh niên
Sáng ngày 7/7/2018, nhằm khởi động cho Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, BCH Đoàn trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang đã tổ chức Lễ ra quân của chiến dịch.
Hệ thống văn bản
Số ký hiệuNgàyTên văn bản
04/2017/TT-BLĐTBX2017-03-02 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
03/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-01 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
06/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-08Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
07/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-10Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
08/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-10Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn