Copyright © 2010 - 2018, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (0297).3.814.946
Email: vanphong@caodangnghekg.edu.vn
Thông báo Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020
(06/11/2020)

URL: http://caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1604651015