Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Giới Thiệu Phòng Đào Tạo - NCKH & HTQT

(18/02/2011)

A.   Chức năng và nhiệm vụ

      1. Chức năng

       Phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (ĐT&NCKH-HTQT) tham mưu cho Ban Giám hiệu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý  hoạt động đào tạo, tuyển sinh và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý các hoạt động của thư viện tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang.

      2. Nhiệm vụ

          a) Đối với công tác đào tạo tham mưu cho hiệu trưởng làm các công việc sau:

- Xây dựng các kế hoạch và chiến lược phát triển đào tạo dài hạn của trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo của nhà trường; giảng dạy trong toàn trường;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

- Phối hợp các cơ sở liên kết quản lý các lớp đào tạo từ Trung cấp trở lên;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;

- Lập bảng biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề;

- Theo dõi tổng hợp đánh giá chất lượng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

-Thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

        b/ Đối với công tác tuyển sinh tham mưu cho hiệu trưởng làm các công việc sau:

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh hàng năm của trường;

- Đề xuất mở các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề và lĩnh vực tuyển sinh đào tạo;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh hàng năm cho các hệ đào tạo và các lớp liên thông tại trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyển sinh, thu nhận, phát hành thông báo tuyển sinh, thu lệ phí tuyển sinh và chuyển về phòng Tài chính- Kế toán theo đúng quy định;

- Lập danh sách học sinh đăng ký, danh sách trúng tuyển, các hồ sơ phục vụu công tác xét tuyển trình Hội đồng tuyển sinh theo quy định;

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về trường, về ngành học cho học sinh có nhu cầu, tham gia các ngành hội tuyển sinh do các đơn vị tổ chức.

      c/ Vê công tác Nghiên cứu khoa học - hợp tác quốc tế tham mưu cho hiệu trưởng làm các công việc sau:

- Quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm, hoàn chỉnh các thủ tục đăng ký nghiên cứu khoa học với các cơ quan chức năng, theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài khoa học trong nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức quốc tế trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng viên chức và học sinh sinh viên.

      d/ Quản lý xây dựng và phát triển thư viện nhà trường.

      e) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

B. Tổ chức nhân sự:

STT

Họ và tên

Điện thoại

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Hình ảnh

1

Nguyễn Văn Hằng

0939277302

Trưởng phòng

 

Ths Kỹ thuật Điện

CN. Anh Văn

2 Lưu Trung Hiếu 0983292936 Phó trưởng phòng Ths. Khoa học máy tính
3 Trần Mỹ Dung 0919909865

Chuyên viên

Thực hiện công tác chương trình, giáo trình, giáo vụ

ThS. Luật
4 Nguyễn Thị Hồng Hà 0919722575 Chuyên viên thực hiện công tác tuyển sinh Ths Kỹ thuật Điện
5 Tăng Hoa Nương 0377255899 Chuyên viên thực hiện công tác nghiên cứu khoa học-Hợp tác quốc tế Cử nhân Anh văn

6

Đỗ Anh Thư

0799643242

Thư viện

Cử nhân Thông tin- Thư viện

C.   Thông tin liên hệ:

-         Điện thoại: 02973.926.936

-         Địa chỉ: Nhà Hiệu Bộ - Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, 1022 Nguyễn Trung Trực – P. An Hòa – TP. Rạch Giá – Kiên Giang

  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn