Phòng Tổ Chức - Hành Chính Quản Trị

(09/03/2011)

1. Chức năng và nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý các mặt công tác về tổ chức, hành chính, công tác bố trí nhân sự, các chế độ chính sách quản lý lao động, tiền lương và công tác thi đua khen thưởng viên chức, nhân viên. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức, tuyển dụng, sử dụng viên chức và thực hiện việc đánh giá viên chức hàng năm;

Giúp Hiệu trưởng các mặt công tác về quản trị, về đời sống ăn, ở, đi, lại, y tế và các dịch vụ xã hội khác trong nhà trường. T chức thực hiện các mặt công tác hành chính, quản trị, công tác văn thư lưu trữ, công tác lễ tân và khánh tiết và bảo vệ trường;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, các trang thiết bị tại các phòng làm việc, Hội trường, phòng họp, thư viện, ký túc xá.

Tổ chức thực hiện thi đua khen thưởng, các chính sách chế độ quyền lợi đối với viên chức, nhân viên do Nhà nước quy định;

         Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Thông tin nhân sự phòng:

 

TT

Họ tên

Số điện thoại di động

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Hình ảnh

1

Nguyễn Khánh Du

0907143239

Trưởng phòng

Cử nhân

SP Toán

2

Ngô Thị Ngọc Hoa

0976419461

Phó Trưởng phòng

Cử nhân

Luật

 

3

Ngô Văn Nhịp

0917434383

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Kinh tế

 

4

Huỳnh Thị Hồng Vân

0367064055

Văn thư

Cử nhân

Luật

 

 

5

Trương Trung Hưng

0944028413

Nhân viên

 

 

6

Nguyễn Hoàng Tuấn

0947666304

Nhân viên

 

 

7

Nhan Tùng Duy

0948989825

Nhân viên

 

 

 

8

Phan Thị Tịnh

0941151051

Nhân viên

 

 

 

9

Trần Thị Tỵ

0943873983

Nhân viên

 

 

 

10

Đặng Văn Dương

0984409529

Nhân viên

 

 

 

11

Nguyễn Thị Thúy Nga

0972496697

Nhân viên

 

Tin bài liên quan