Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Kỹ thuật xây dựng

(13/04/2011)

KỸ THUẬT XÂY DỰNG - NGHỀ ĐƯỢC ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM THEO CẤP ĐỘ ASEAN

* Chuẩn đầu ra: học sinh sinh viên tốt nghiệp phải đạt chuẩn như sau:

- Kiến thức: trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và cấu tạo và chỉ tiêu đánh giá chất lượng của khối xây gạch. Phân tích được định mức, nhân công, vật liệu trong công tác xây, làm được các công việc; xây móng, làm mái, làm họa tiết, trát láng và lắp đặt cấu kiện, lát ốp..., tính toán được khối lượng, nhân công, vật liệu cho công trình.

- Kỹ năng: có thể đánh giá, nhận xét được chất lượng của một bộ phận cấu kiện, một cấu kiện công trình. Có thể đánh giá, nhận xét được và xử lý được các sai hỏng khi thực hiện công việc và kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm, có thể kiểm soát được trong quá trình làm việc, quản lý đội ngũ cán bộ và điều hành những công việc của công trình. Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và sử lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc. Hướng dẫn được các công việc, nhiệm vụ, quyền hạn các cá nhân và công việc của nghề. Đánh giá được khả năng giám sát, hướng dẫn và các bước làm việc độc lập.

* Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:
- Làm thợ thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng; tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng.
- Làm giám sát, cán bộ kỹ thuật thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng; - Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng;
- Giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề.
- Có khả năng thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc ngành xây dựng.

 

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn