Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Trung tâm đào tạo lái xe và sát hạch lái xe mô tô

(05/12/2011)

1-Trung tâm Đào tạo lái xe & Sát hạch mô tô:

*  Chức năng:

Căn cứ Quyết định số Quyết định số: 546/QĐ-CĐN ngày 03/08/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kiên giang thành lập Trung tâm đào tạo Lái xe và Sát hạch mô tô, có chức năng nhiệm vụ như sau:

 1. Liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để mở các lớp đào tạo lái xe môtô, ôtô, đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa;
 2. Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý giảng dạy đào tạo lái xe môtô, ôtô, đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo đúng chương trình đào tạo, qui định của Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành;
 3. Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu Trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, sửa chữa bảo trì thiết bị phương tiện dạy nghề của trung tâm;
 4. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu Trưởng.

*  Nhiệm vụ:

 • Tổ chức tuyển sinh, quản lý và đào tạo các lớp lái xe môtô hạng A1, ôtô hạng B1-B2, đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Thông tin tuyên truyền rộng rãi đến người có nhu cầu bằng mọi hình thức;
 • Công khai quy chế tuyển sinh, mức thu học phí và quản lý đào tạo để viên chức, giáo viên của Trung tâm và người học biết, thực hiện;
 • Tổ chức đào tạo đúng chương trình, giáo trình quản lý thủ tục hồ sơ theo quy định; định kỳ kiểm tra quá trình đào tạo và đề nghị tổ chức kiểm tra, thi cấp chứng chỉ chuyên môn theo đúng qui định của chương trình đào tạo ban hành;
 • Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch theo quy định của cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấp phép lái xe tàu (Sở Giao Thông Vận Tải Kiên Giang);
 • Thường xuyên chú trọng tăng cường và bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của trung tâm để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe;
 • Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động của Trung tâm theo định kỳ và đột xuất (Báo cáo Tổng cục đường bộ, Cục đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động TB-XH và Ban Giám Hiệu…)
 • Quản lý tài liệu, quản lý đào tạo và lưu trữ theo quy định: có đủ tài liệu phục vụ giảng dạy; các sổ sách, biểu mẫu phục vụ quá trình giảng dạy theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 • Nhận hồ sơ đăng ký học, thu phí, học phí theo qui định của pháp luật và nộp về phòng Tài chính kế toán của Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang.
 • Viên chức – Giáo viên của Trung tâm thực hiện nhiệm vụ được phân công, được hưởng mọi quyền lợi theo qui định của pháp luật ban hành và qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường hiện hành.

2. Thông tin đội ngũ giáo viên:

1

Nguyễn Khánh Du

Giám đốc

nkdu@caodangnghekg.edu.vn

2

Danh Văn Hùng

chuyên viên

dvhung@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image009(83).jpg

3

Phan Thanh Thảo

chuyên viên

ptthao@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image022.png

4

Lý Bích Ngân

chuyên viên

lbngan@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image029.png

5

Lương Thúy Kim

chuyên viên

ltkim@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image028(3).jpg

6

Trần Hoàng Anh

Giáo viên

thanh@caodangnghekg.edu.vn

7

Thái Thị Cầm

Giáo viên

ttcam@caodangnghekg.edu.vn

8

Lâm Quốc Cường

Giáo viên

lqcuong@caodangnghekg.edu.vn

9

Lê Minh Đoàn

Giáo viên

lmdoan@caodangnghekg.edu.vn

10

Nguyễn Thanh Đông

Giáo viên

ntdong@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image004(79).jpg

11

Nguyễn Phước Dư

Giáo viên

npdu@caodangnghekg.edu.vn

12

Danh Quốc Hà

Giáo viên

dqha@caodangnghekg.edu.vn

13

Nguyễn Hoàng Hải

Giáo viên

nhhai@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image007(95).jpg

14

Hứa Nam Hiếu

Giáo viên

hnhieu@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image008(3).png

15

Dương Thanh Hùng

Giáo viên

dthung@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image010(34).jpg

16

Huỳnh Minh Khải

Giáo viên

hmkhai@caodangnghekg.edu.vn

17

Chiêm Thu Khánh

Giáo viên

ctkhanh@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image044.png

18

Vũ Trung Kiên

Giáo viên

vtkien@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image011(6).png

19

Bùi Bình Kiên

Giáo viên

bbkien@caodangnghekg.edu.vn

20

Vũ Đức Lợi

Giáo viên

vdloi@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image012(30).jpg

21

Danh Thùy Ngọc Minh

Giáo viên

dtnminh@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image013(2).png

22

Trịnh Hoàng Nam

Giáo viên

thnam@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image014.png

23

Võ Phương Nam

Giáo viên

vpnam@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image033(2).jpg

24

Nguyễn Thanh Ngoan

Giáo viên

ntngoan@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image033(2).jpg

25

Nguyễn Hoàng Phát

Giáo viên

nhpat@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image026(4).jpg

26

Nguyễn Thanh Phong

Giáo viên

ntphong@caodangnghekg.edu.vn

27

Nguyễn Thanh Quý

Giáo viên

ntquy@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image017(3).png

28

Đỗ Thanh Sơn

Giáo viên

dtson@caodangnghekg.edu.vn

http://caodangnghekg.edu.vn/images/image035(1).jpg

29

Trần Tấn Tài

Giáo viên

tttai@caodangnghekg.edu.vn

30

Trương Hoài Tâm

Giáo viên

thtam@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image018.png

31

Vũ Quang Thắng

Giáo viên

vqthang@caodangnghekg.edu.vn

32

Trần Ngọc Thành

Giáo viên

tnthanh@caodangnghekg.edu.vn

33

Lê Hoàng Thạnh

Giáo viên

lhthanh@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image021(1).png

34

Phạm Duy Thể

Giáo viên

pdthe@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image027(7).jpg

35

Trần Trọng Thức

Giáo viên

ttthuc@caodangnghekg.edu.vn

http://caodangnghekg.edu.vn/images/image036(4).jpg

36

Vũ Văn Thùy

Giáo viên

vvthuy@caodangnghekg.edu.vn

http://caodangnghekg.edu.vn/images/image039(2).jpg

37

Nguyễn Hoàng Tín

Giáo viên

nhtin@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image019(17).jpg

38

Hồ Quốc Tới

Giáo viên

hqtoi@caodangnghekg.edu.vn

39

Ngô Văn Triệu

Giáo viên

nvtrieu@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image024(5).jpg

40

Trần Phúc Vinh

Giáo viên

tpvinh@caodangnghekg.edu.vn

https://caodangnghekg.edu.vn/images/image025(4).jpg

41

Châu Minh Vàng

Giáo viên

cmvang@caodangnghekg.edu.vn

 

  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn