Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Cơ sở vật chất và Danh mục thiết bị đào tạo

(18/10/2020)

1. Cơ sở vật chất năm 2021 XEM CHI TIẾT

2. Danh mục thiết bị đào tạo năm 2021 XEM CHI TIẾT

3. Quyết định các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường  XEM CHI TIẾT

  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn