Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Hướng dẫn chế độ chính sách HSSV

(23/10/2020)

HƯỚNG DẪN

Về việc thực hiện chế độ chính sách cho HSSV

trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang năm học 2020-2021

Stt

Chế độ

Đối tượng

Hồ sơ

Phụ ghi

1

Miễn 100% học phí

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

- Mẫu đơn 01

- Giấy xác nhận người có công (bản photo công chứng).

- Giấy khai sinh (bản photo công chứng).

Chỉ làm hồ sơ 01 lần trong toàn khóa học.

2

Miễn 100% học phí

HSSV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

- Mẫu đơn 02

- Giấy xác nhận khuyết tật hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội (bản photo công chứng).

- Giấy tờ chứng minh hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã cấp (bản photo công chứng).

Hồ sơ thực hiện mỗi học kỳ.

3

Miễn 100% học phí

HSSV là người dân tộc thiểu số (khmer, hoa,…) thuộc hộ nghèo, cận nghèo

- Mẫu đơn 03

- Giấy khai sinh (bản photo công chứng).

- Giấy tờ chứng minh hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã cấp (bản photo công chứng).

Hồ sơ thực hiện mỗi học kỳ.

4

 

HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lo, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) sống ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

- Mẫu đơn 04

- Giấy khai sinh (bản photo công chứng).

- Hộ khẩu thường trú (bản photo công chứng).

Chỉ làm hồ sơ 01 lần trong toàn khóa học.

5

Miễn 100% học phí

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trình độ trung cấp

- Mẫu đơn 05

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản photo công chứng).

- Nếu vừa tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo công chứng).

- Chỉ làm hồ sơ 01 lần trong toàn khóa học.

- Các trường hợp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thì phải nộp bổ sung bằng tốt nghiệp THCS sau 12 tháng.

6

Giảm 70% học phí

HSSV học nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Cắt gọt kim loại, Kỹ thuật xây dựng)

- Mẫu đơn 06

Chỉ làm hồ sơ 01 lần trong toàn khóa học.

7

Giảm 70% học phí

HSSV là người dân tộc thiểu số (Khmer, Hoa,…) sống ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn

- Mẫu đơn 07

- Giấy khai sinh (bản photo công chứng).

- Hộ khẩu thường trú (bản photo công chứng).

Chỉ làm hồ sơ 01 lần trong toàn khóa học.

8

Giảm 50% học phí

HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha, hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Mẫu đơn 08

- Giấy khai sinh (bản photo công chứng).

- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ (bản photo công chứng).

Chỉ làm hồ sơ 01 lần trong toàn khóa học.

9

- Học bổng chính sách 100% mức tiền lương cơ sở/tháng

- Hỗ trợ 1.000.000 đồng/khóa học.

- Hỗ trợ 200.000 đồng/năm tiền đi lại

HSSV là người dân tộc thiểu số (Khmer, Hoa,…) thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật.

- Mẫu đơn 09

- Giấy tờ chứng minh hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã cấp (bản photo công chứng).

- Giấy xác nhận khuyết tật hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội (bản photo công chứng).

Hồ sơ thực hiện mỗi học kỳ.

10

- Học bổng chính sách 80% mức tiền lương cơ sở/tháng

- Hỗ trợ 1.000.000 đồng/khóa học.

- Hỗ trợ 200.000 đồng/năm tiền đi lại

HSSV tốt nghiệp trường trung học phổ thông dân tộc nội trú.

- Mẫu đơn 10

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bản photo công chứng).

- Nếu vừa tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo công chứng).

Chỉ làm hồ sơ 01 lần trong toàn khóa học.

11

Học bổng chính sách 80% mức tiền lương cơ sở/tháng

- Hỗ trợ 1.000.000 đồng/khóa học.

- Hỗ trợ 300.000 đồng/năm tiền đi lại

HSSV là người khuyết tật sống ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo

- Mẫu đơn 11

- Giấy xác nhận khuyết tật hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội (bản photo công chứng).

- Hộ khẩu thường trú (bản photo công chứng).

Chỉ làm hồ sơ 01 lần trong toàn khóa học.

12

Học bổng chính sách 60% mức tiền lương cơ sở/tháng

- Hỗ trợ 1.000.000 đồng/khóa học.

- Hỗ trợ 300.000 đồng/năm tiền đi lại

HSSV dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo sống ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo

- Mẫu đơn 12

- Giấy tờ chứng minh hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã cấp (bản photo công chứng).

- Hộ khẩu thường trú (bản photo công chứng).

Hồ sơ thực hiện mỗi học kỳ.

13

Cấp hỗ trợ 150.000 đồng

- HSSV là người dân tộc thiểu số (khmer, Hoa,…) thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật.

- HSSV tốt nghiệp trường trung học phổ thông dân tộc nội trú.

- HSSV dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc người khuyết tật sống ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo

- Tham gia ở lại trường vào dịp Tết Nguyên đán.

- Mẫu đơn 13

- Các hồ sơ theo từng đối tượng ở mục 9, 10, 11, 12

 

Hồ sơ thực hiện mỗi học kỳ.

Lý do ở lại trường phải liên quan đến việc học tập, thực tập hoặc sức khỏe.

TẢI BIỂU MẪU VỀ

  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn