Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Giới Thiệu Khoa Thủy Sản - Nông Nghiệp

(05/09/2012)

1. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình và kế hoạch đào tạo hằng năm của Trường .

- Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học, đổi mới nghiên cứu nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, dự giờ giảng dạy và hoạt động sư phạm.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học kết hợp chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, các công ty, xí nghiệp, nhà máy... có cùng ngành nghề để gắn dạy nghề với sản xuất và dịch vụ.

- Quản lý giảng viên và học sinh sinh viên của khoa. Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy chế của Hiệu Trưởng, đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy học.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho phòng Đào tạo TS - NCKH&HTQT theo quy định.

- Thực hiện giảng dạy theo đúng kế hoạch, thời khóa biểu của nhà trường ban hành và các nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu phân công.

Ngoài ra khoa Thủy sản - Nông nghiệp còn có nhiệm vụ là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo ba cấp trình độ: Sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Kiên Giang. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động… Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Đội ngũ nhà giáo

TT

Họ tên

Số điện thoại di động

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Hình ảnh

1

Nguyễn Văn Vũ

0982.144.133

Trưởng khoa

Ths. Công nghệ Thực Phẩm

2

Lê Mỹ Viện

0949.880.655

Giảng viên

Kỹ sư Chế biến thủy sản

3

Trần Hoàng Đệ

0914.774.548

Giảng viên

Ths. Công nghệ Thực Phẩm

4

Trần Tú Quyên

0987.131.133

Giảng viên

Kỹ sư Công nghệ Thực Phẩm

5

Nguyễn Thị Bạch Huệ

0397.935.589

Giảng viên

Ths. Công nghệ Thực phẩm

6

Trần Quốc Phục

0855.562.530

Giảng viên

Ths. Chăn nuôi

7

Nguyễn Nguyệt Trường

0907.245.566

Giảng viên

Ths. Thú y

8

Trương Hoài Phương

0982.815.501

Giảng viên

Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản


Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn