Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Tin học văn phòng

(18/10/2020)

TIN HỌC VĂN PHÒNG

* Chuẩn đầu ra: học sinh sinh viên tốt nghiệp phải đạt chuẩn như sau:

- Kiến thức: Trình bày được các thành phần của hệ thống máy tính. Lựa chọn được các linh kiện phù hợp cho hệ thống máy tính. Giải thích được các quy trình cài đặt hệ điều hành, cài đặt phần mềm ứng dụng và sao lưu hệ thống. Trình bày quy trình xây dựng được cơ sở dữ liệu trên access. Trình bày được chức năng của từng công cụ vẽ; Trình bày được các cách sử dụng công cụ vẽ để tạo ảnh Vector và ảnh Bitmap. Phân tích sự khác nhau và phạm vi ứng dụng của ảnh Vector và ảnh Bitmap. Trình bày được các nguyên tắc hoạt động của máy in, máy fax, máy quét ảnh, máy ảnh số, máy Camera, máy Photocopy, máy chiếu, tổng đài. Trình bày được quy trình thiết kế một hệ thống mạng. Phân biệt được các chuẩn kết nối mạng cục bộ. Mô tả được nguyên tắc hoạt động của bộ định tuyến. Trình bày được các chức năng của công cụ trong Edraw Network.

- Kỹ năng: Sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề đào tạo trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. Lắp ráp hoàn chỉnh bộ máy tính để bàn. Cài đặt thành thạo phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng đúng theo quy trình. Sao lưu và phục hồi được hệ thống máy tính. Xử lý ảnh thành thạo bằng Photoshop, xây dựng được cơ sở dữ liệu trên Access. Vận dụng thành thạo các công cụ vẽ để tạo ảnh vector và áp dụng thành thục các hiệu ứng lên đối tượng. Vận hành và sử dụng thành thạo của máy in, máy fax, máy quét ảnh, máy ảnh số, máy Camera, máy Photocopy, máy chiếu, tổng đài. Khắc phục được sự cố đơn giản của máy in, máy fax, máy quét ảnh, máy ảnh số, máy Camera,máy Photocopy , máy chiếu, tổng đài.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự tin khi tiếp cận những hệ thống mới.

* Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

Thư ký văn phòng; quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng; làm việc cho các công ty máy tính; thiết kế quảng cáo; xây dựng và quản trị website; quản lý phòng Internet; quản lý mạng LAN

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn