Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Hình Ảnh Hội Thi HSGN KV ĐBSLC 14 - Tiểu Ban nghề Cắt gọt kim loại

(16/07/2012)

Quan cảnh tiểu ban nghề cắt gọt kim loại trong hội thi HSGN-ĐBSCL lần 14

Quan cảnh nghề Hàn trong hội thi HSGN-ĐBSCL lần 14

Ông Phan Chính Thức cùng Hiệu Trưởng trường trao giải nhất cho thí sinh

Cô Đỗ Thị Hồi - Chủ tịch hội đồng thi - Hiệu Trưởng trường trao  giải nhất cho thi sinh

Thầy Nhan Thanh Liêm - P.Hiệu Trưởng trường trao giải khuyến khích cho thí sinh

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn